FAQ

Frequently asked questions

Ďalšie informácie


AKO PREBIEHA VÝUKA? Výuka sa skladá z 2 stretnutí:

 1. stretnutie: oboznámenie sa s technikami, výuka masáže tela, vonkajších intimít (slabiny, lonová kosť, oblasť konečníku)
 2. stretnutie: prebudenie mužského tela, zvýšenie mužskej energie, masáž mužských intimít (Lingam – penis, miešok, semenníky).
Každé stretnutie sa skladá z
 • 0:30 hodiny teórie
 • 1:45 hodiny praktickej výuky
 • 0:45 hodiny odpovedí na otázky o zážitkoch, vysvetlenie účinkov, zdieľanie
Účinky sú intenzívnejšie, keď stretnutia absolvujete v jeden týždeň. KTO SA ÚČASTNÍ VÝUKY?
 • žena jej partner
 • lektorka
Tento kurz je určený na podporu komunikácie a spolužitia vo vašom vzťahu. V tomto prípade nie je možné, aby ste sa učili na figurantovi. CENA A DĹŽKA KURZU
 • Dĺžka kurzu je 6 hodín (2 x 3 hodiny).
 • Cena: 529 eur
 • Záloha: 170 eur
 • platba na účet FIO IBAN: SK2583300000002201191543 Č.ú.: 2201191543/8330 VS: dátum dňa výuky, na ktorý sa prihlasujete
  Do poznámky: Meno účastníka/účastníkov kurzu
 • Doplatok 359 eur – na začiatku kurzu
TERMÍN VÝUKY JE INDIVIDUÁLNY, RADI SA MAXIMÁLNE PRIBLÍŽIME VAŠIM ČASOVÝM MOŽNOSTIAM. OBJEDNAJTE SA A VÁŠ TERMÍN REZERVUJEME: Na kurz sa objednajte formulárom nižšie alebo zavolajte: +421905343543